borga_about_borga_values_slide1Mūsu solījums

Zviedru valodā vārds „borga” nozīmē spēt apsolīt un garantēt kaut ko. Tas mums nozīmē uzņemties atbildību par klienta vēlmēm un to izpildi. Jūs varat paļauties uz Borga darbinieku augsto zināšanu līmeni, kvalitatīvo darbu un atbilstību ražošanas izmaksām. Mēs to garantējam.

Borga uzņēmuma darbinieki ir atsaucīgi, ar vēlmi sadarboties un uzklausīt klientu. Mēs lepojamies ar saviem biznesa standartiem, kuri ir pierādījuši uzņēmu spēju apkalpot dažāda līmeņa klientus – gan privātpersonas, gan lielus uzņēmumus. Borga mājvieta ir Skara, taču mēs skatāmies arī tālāk pāri valstu robežām, piedāvājot savus pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām Latvijā.

 

Būvniecība bez raizēm

Mūsu mērķis ir piedāvāt ekonomiskāko un kvalitatīvāko produktu tirgū. Mēs vienīgie šajā tirgus sektorā, kuri piedāvā augstu fleksibilitāti produkcijas ražošanā atbilstoši klienta vēlmēm. Tas ir ambiciozs mērķis, un to mēs esam sasnieguši. Ja rodas problēmas, mēs tās risinām, izveidojot jaunu metodi vai uzlabojot esošo. Katru dienu rodas jauni izaicinājumi, kas palīdz mums radīt arvien efektīvākus būvniecības materiālus tirgū, ko piedāvāt jums – mūsu klientam.

Misija

Mūsu misija ir realizēt klienta sapņus, vēlmes un vajadzības, ekonomiski izdevīgi un bez liekām raizēm par produkcijas kvalitāti un piegādes kavējumiem.

Mūsu pamatvertības

Mēs esam uz risinājumu orietentēi – mēs ņemam vērā un izpildām klienta vēlmes unprasības, pielāgojoties tām, sniedzot augstu estētisko un funkcionālo vērtību.

Mēs esam izpalīdzīgi – mēs atbalstām gan Borga grupas dalībniekus, gan klientus, lai atvieglotu mūsu ikdienu no raizēm.

Mēs skatāmies nākotnē – vienmēr cenšoties uzlabot mūsu produkciju un ražošanas metodes, mēs veidojam nākotni šodien.